ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી Gujarat High Court Assistant Bharti 2023 Gujarat High Court Assistant Bharti 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં નોકરી માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર આવી ગયા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા આસિસ્ટન્ટની 1777 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન ઓફિસીયલ વેબ સાઈટ મારફતે અરજી કરવાની રહેશે.


Gujarat High Court Assistant Bharti 

પોસ્ટનું નામ :-ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી
કુલ જગ્યા :-1777

ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2023

HC OJAS Recruitment 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા કુલ 1777 આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે જેના ફોર્મ ટૂંક સમયમાં ભરાશે.

જે મિત્રો Gujarat High Court Assistant Bharti 2023 ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીની માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી :-અહીં ક્લિક કરો 

ગુજરાતી નોલેજ હોમ પેજ પર:-અહીં ક્લિક કરો

  1. Gujarat High Court Assistant Bharti 2023 અરજી છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

    ટૂંક સમયમાં અપડેટ કરવામાં આવશે.


0 Response to "ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી Gujarat High Court Assistant Bharti 2023"

Post a Comment

Thank you

Iklan Tengah Artikel 1

adx2

Iklan Bawah Artikel